Powstawanie fal

(2)

Fale mają wpływ na uprawianie wielu sportów wodnych. Należy, więc, mieć na względzie i umieć zrozumieć to naturalne zjawisko, aby móc surfować, wiosłować, nurkować lub żeglować w najskuteczniejszy możliwy sposób.

powstawanie fal

Misja testowa Tribord w hiszpańskiej Galicji

 

 

Czym jest fala? Jak się tworzy?

 

Fala jest oscylacyjnym ruchem powierzchni oceanu, morza lub jeziora. Na pełnym morzu mówić będziemy bardziej o falowaniu.

Falowanie powstaje pod wpływem wiatru, gdy wieje on ponad zbiornikiem spokojnej wody. Na powierzchni morza tworzą się wtedy zmarszczki, które przekształcają się w falowanie, rozprzestrzeniające się w kierunku brzegów.

 

La formation des vagues

 

Rozprzestrzenianie się fal

 

Zwiększanie falowania zdeterminowane jest przez 3 czynniki:

 • prędkość wiatru
 • czas przez jaki wieje wiatr
 • dystans jaki pokonuje fala


Przez im dłuższy czas fala jest stała, tym jej okres będzie większy (czas oddzielający jedną falę od drugiej), a tym samym wzrośnie jej energia.

Takie falowanie to wysokie i silne fale o dużym okresie (pomiędzy 15 a 20 sekund), które trwać będą dłużej.

Im mniej stała jest fala na długim dystansie, tym fale będą słabsze i o krótszym okresie (pomiędzy 8 i 12 sekund), oraz szybciej się rozproszą.

 

Zamiana falowania w falę przyboju

 Im bardziej falowanie przybliża się do brzegu, tym bardziej dno morskie unosi się. Ma to oczywiście wpływ na wielkość falowania, które wypiętrza się, aby w końcu fala załamała się przy brzegu.

La formation des vagues

Kształt fali przybrzeżnej zależy przede wszystkim od kształtu dna przy plaży, które umożliwia zamianę poziomego ruchu falowania w ruch pionowy. I tak plaża z dnem opadającym powoli utworzy fale o małej sile i raczej płaskie. I przeciwnie, plaża z szybko opadającym ku głębinie dnem spowoduje utworzenie fal głębokich i mocnych.

Dla ułatwienia:

 • Płaskie dno = płaska fala, idealna dla początkujących (przykładowy spot: Hendaye, Kraj Basków, Francja)
 • Lekko opadające dno = słaba fala (przykładowy spot: Baskijskie wybrzeże, Kraj Basków, Francja)
 • Opadające dno = głęboka fala (przykładowy spot: Hossegor, Kraj Basków, Francja)


Wiatry "on-shore" i "off-shore": jak mają wpływ na fale?

 Kiedy mówimy o wietrze "on-shore" lub "off-shore", chodzi o wiatr wiejący przy brzegu i bezpośrednio wpływający na formę fal przyboju (a nie o wiatr wywołujący powstawanie falowania na pełnym morzu i opisany wcześniej).

Wiatr "on-shore" lub "wiejący od morza" tłumacząc tę nazwę na polski, będzie miał tendencję do zduszania fal i powodowania załamywania się krótkich małych fal na powierzchni. Spowoduje to pogorszenie warunków do uprawiania surfingu lub bodyboardu.

I przeciwnie, wiatr "off-shore" to wiatr wiejący od lądu, który powodować będzie pogłębienie fal i wygładzanie powierzchni wody, poprawiając tym samym warunki do surfowania i uprawiania bodyboardu.

W zależności od pory dnia i zaobserwowanych różnicach temperatur, fale poddawane są albo bryzie "on shore" (od morza) w ciągu dnia, albo bryzie "off shore" (od lądu) nocą i rano. Zgodnie z tym schematem, warunki do surfowania będą, więc, lepsze w nocy i rano… Dwa schematy poniżej tłumaczą to zjawisko.

 

Powstawanie fal

Powstawanie fal

 

 

Inny czynnik oddziałujący: pływy

W zależności od spotu, pływy mogą mieć znaczny wpływ na fale. W istocie, wpływają one bezpośrednio na głębokość wód, co pociąga za sobą zmiany właściwości fal. Niektóre spoty będą więc bardziej sprzyjające uprawianiu surfingu i bodyboardu podczas przypływu, podczas gdy inne podczas odpływu. Na stronie Tribord Club znajdziesz cechy wielu spotów.
 

 

Czy mitem jest twierdzenie, że "siódma fala jest zawsze największa"?

 


Niekoniecznie! W istocie, w raczej "chaotycznych" seriach fal zauważamy, że co 6 fal nadchodzi zwykle największa z serii. Przy bardziej regularnym falowaniu liczba ta bardziej zbliża się do 9/10. Te naukowe obserwacje poczynił Leo Holthuijsen, ekspert w dziedzinie zrozumienia działania fal.

 


Dobrze przyjrzyj się warunkom przed wejściem do wody

 

 

Przed wejściem (lub nie) do wody, warto poświęcić nieco czasu na rzetelną analizę warunków, aby móc jak najlepiej dostosować do nich swoją aktywność:

 • przyjrzeć się rozłożeniu fal w seriach przez klika minut, a nie kilka sekund (próbując wypatrzeć najlepsze miejsca dla surferów, czyli te w których fale załamują się najpierw)
 • znaleźć zawczasu miejsca wejścia i wyjścia z wody (na niektórych spotach, jak na wybrzeżu Baskijskim, wyjście z wody jest czasem nieco utrudnione podczas przypływu, podczas kiedy nie sprawia ono żadnego problemu podczas odpływu)
 • zlokalizować wcześniej prądy morskie, aby wykorzystać je będąc już w wodzie
 • dostosować się do godzin pływów, w zależności od miejsca i uprawianego sportu

 

La formation des vagues

Misja testowa Tribord w hiszpańskiej Galicji

Podsumowując możemy więc powiedzieć, że fale, które obserwujemy na naszych plażach, są głównie wynikiem dwóch czynników naturalnych: wiatrów i ukształtowania dna morskiego. Tak więc to właśnie studiując te dwa czynniki, można uzyskać coraz bardziej niezawodne, a przede wszystkim coraz bardziej precyzyjne wskazówki na temat fal, którym mamy stawić czoła...

Niemniej, pamiętaj, aby obserwować i analizować na bieżąco warunki w miejscu, gdzie jesteś, ponieważ natura potrafi być nieprzewidywalna...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Vote
HAUT DE PAGE